Výpočet starteru

Tento nástroj slouží k odhadu množství kvasnic potřebného k zakvašení piva (na základě pivního stylu, objemu a hustoty), k odhadu dostupného množství kvasnic (na základě typu a stáří kvasnic) a konečně pomáhá při určení objemu a hustoty starteru (maximálně pětikrokového) tak, aby bylo dosaženo potřebného množství buněk k zakvašení požadovaného piva.
Nástroj využívá poznatků z knihy Yeast: The Practical Guide to Beer Fermentation, z blogu Braukaiser a z knihy Pivařka.

Výpočet počtu buněk ve starteru N vychází z rovnice N = (I + G) * V * S, kde I je očkovací množství v miliardách buněk na gram extraktu, G je růstový výtěžek v miliardách buněk na gram extraktu, V je objem starteru v litrech a S je hmotnostní koncentrace extraktu (10.093*OG*Plato).
Růstový výtěžek G je odhadován následovně.
 • V míchaném starteru má hodnotu 1.4 (miliard buněk na gram extraktu) pro hodnoty očkovacího množství I od 0 po 1.4 (miliard buněk na gram extraktu). Pro očkovací množství v rozmezí od 1.4 po 3.5 je růstový výtěžek roven 2.33 - (0.67 * I) a pro očkovací množství vyšší než 3.5 je růstový výtěžek 0.
 • V protřepávaném starteru je růstový výtěžek roven hodnotě 0.62 pro všechna očkovací množství až po 3.5. Pokud je očkovací množství vyšší, růstový výtěžek je nulový.
 • To samé pak platí i pro neprovzdušňovaný starter s tím, že růstový výtěžek je ještě nižší - pouze 0.4 miliard buněk na gram extraktu až po očkovací množství 3.5.
Nástroj navíc umožňuje zadání i nadbytečného množství buněk (typicky se jedná o kvasinky těžené ze starteru pro další várku). Finální velikost starteru pak bude o toto množství navýšena a nástroj poradí s výpočtem rozdělení celkového objemu starteru na kvasinky k vytěžení i k zakvašení (předpokládá se, že starter musí být před rozdělením dobře promíchán!).

Poznámky:
 • Nástroj je dostupný pouze pro přihlášené uživatele.
 • Zvolte jednotky.
 • Zadejte požadovanou stupňovitost a objem mladiny (tj. množství mladiny v kvasné nádobě).
 • Zadejte koeficient dle následujícího návodu (pokud používáte kvasnice ve špičkové formě, lze koeficient snížit až na polovinu):
  • 0.75 - klasický ALE (do stupňovitosti 15°Plato)
  • 1.0 - silný ALE (nad 15°Plato)
  • 1.5 - minimální hodnota pro lehký (klasický) ležák
  • 2.0 - silný ležák (popřípadě ležák kvašený při nízkých teplotách)
 • Volitelně zadejte počet buněk k vytěžení ze starteru.
 • Zvolte počet kroků starteru (maximálně pět).
 • Vyberte typ kvasnic - sušené, tekuté, živé (např. vytěžené z předchozího kvašení) - a zadejte datum jejich výroby (či vytěžení), datum jejich použití (tj. datum přípravy starteru) a dostupné množství (pokud používáte tekuté kvasnice, zadejte počet zkumavek či sáčků). Alternativně lze ale zadat přímo množství dostupných buněk.
  • Poznámka: Pokud nebude Počáteční množství buněk vyplněné (ať už manuálně, nebo výpočtem), další kroky nebudou vracet žádné hodnoty.
 • U každého kroku starteru zadejte způsob jeho provzdušňování (míchačka, protřepávání, bez provzdušňování), objem a hustotu (doporučená hodnota hustoty starteru je 9° Plato či 1.036 SG).
 • Nástroj vypočítá množství maltózy (DME) potřebné pro výrobu „mladiny“ pro příslušný krok starteru.
  • Poznámka: je-li například objem starteru 1.5 litru a množství maltózy 150g, „mladina“ se vyrobí navážením 150g maltózy, která se doplní vodou na výsledný objem 1.5 litru (tj. nesype se 150g maltózy do 1.5 litru vody, jelikož tímto postupem by vzniklo větší množství „mladiny“ o nižší hustotě).
 • Kromě konečného počtu buněk (což je údaj, který nás asi zajímá nejvíce) nástroj u každého kroku zobrazí další pomocné informace:
  • Očkovací množství v miliardách buněk na gram extraktu (I).
  • Očkovací množství v milionech buněk na mililitr. Může sloužit jako nápověda pro „správný“ starter, přičemž by se mělo pohybovat v rozmezí 25 - 100.
  • Růstový výtěžek (G).
  • Růstový faktor. Další indikace „správně“ nastaveného starteru - aby mělo smysl příslušný krok starteru provádět, měl by růstový faktor dosáhnout alespoň hodnoty 1.0.
 • Pokud bylo zadáno množství buněk k vytěžení (a konečný počet buněk je dostatečně velký), nástroj navrhne rozdělení finálního objemu starteru na objem k zakvašení a objem k vytěžení.
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Chybná hodnota. Zadejte číslo v rozmezí 1 - 50
Chybná hodnota. Zadejte číslo v rozmezí 0 - 1000.
Chybná hodnota. Zadejte číslo v rozmezí 0 - 5
Chybná hodnota. Zadejte číslo v rozmezí 0 - 10000
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Chybná hodnota. Zadejte číslo v rozmezí 0 - 1000
Invalid Input
Chybná hodnota. Zadejte číslo v rozmezí 0 - 1000
Invalid Input

Krok 1
Invalid Input
Chybná hodnota. Zadejte číslo v rozmezí 0 - 100.
Chybná hodnota. Zadejte číslo v rozmezí 1 - 50
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Krok 2
Invalid Input
Chybná hodnota. Zadejte číslo v rozmezí 0 - 100.
Chybná hodnota. Zadejte číslo v rozmezí 1 - 50
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Krok 3
Invalid Input
Chybná hodnota. Zadejte číslo v rozmezí 0 - 100.
Chybná hodnota. Zadejte číslo v rozmezí 1 - 50
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Krok 4
Invalid Input
Chybná hodnota. Zadejte číslo v rozmezí 0 - 100.
Chybná hodnota. Zadejte číslo v rozmezí 1 - 50
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Krok 5
Invalid Input
Chybná hodnota. Zadejte číslo v rozmezí 0 - 100.
Chybná hodnota. Zadejte číslo v rozmezí 1 - 50
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Invalid Input
Invalid Input