Rozpustnost křídy

Tento nástroj slouží pro odhad tlaku CO2 potřebného k rozpuštění daného množství křídy (CaCO3) v požadovaném množství vody.
Výpočty vychází z informací zveřejněných na stránkách braukaiser.com a z tohoto diskusního vlákna na stránkách American Homebrewers Association.

Poznámky:
  • Nástroj je dostupný pouze pro přihlášené uživatele.
  • Zvolte jednotky.
  • Zadejte hmotnost křídy a objem vody, ve které budete křídu rozpouštět.
  • Nástroj spočítá výslednou koncentraci křídy (ppm) a tlak CO2 potřebný k rozpuštění křídy.
    • Poznámka: vypočítaná hodnota tlaku CO2 v sobě zahrnuje i tlak atmosférický, takže na regulátoru tlaku CO2 je možné nastavit hodnotu zhruba o 1 bar nižší.
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Chybná hodnota. Zadejte číslo v rozmezí 0 - 1000
Chybná hodnota. Zadejte číslo v rozmezí 0 - 1000